Information contact

Add: No 4 Vu Huu Loi Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 24 3718 8855 / +84 24 3537 0555

Fax: +84 24 3938 7333

Website: www.canaryhanoihotel.com.vn

Emai: info@canaryhanoihotel.com.vn


Liên hệ

MỜI QUÝ KHÁCH ĐIỀN THÔNG TIN VÀO FORM BÊN DƯỚI.